logo: NIL
 • Punkty: 4
 • Wydarzenie jednorazowe
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • wykład

Ocena pracy personelu

Wykładowca: Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie istoty oceny pracy personelu. Ocena to podstawowa funkcja zarządzania personelem. Świadomie czy nie oceniamy pracę innych na bieżąco. To działanie można realizować profesjonalnie z wykorzystaniem dopasowanych do specyfiki personelu medycznego metod i narzędzi narządzania. Szkolenie ma dostarczyć aktualnej wiedzy i rozwinąć umiejętności uczestników w zakresie skutecznego oceniania pracy personelu.

Program szkolenia:

 1. Istota i znaczenie oceniania personelu.
 2. Zasady oceniania personelu.
 3. Kryteria oceniania.
 4. Ocena bieżąca vs ocena sformalizowana.
 5. Udzielanie informacji zwrotnej na temat oceny pracy współpracowników i/lub podwładnych.
 6. Powiązanie oceny pracowniczej z innymi działaniami w zakresie zarządzania pracownikami: szkolenia, zarządzanie karierą, wynagrodzenie.

 

 

Prowadzący: Prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

Szkolenie on-line

29.03.2023

godz. 16:00-20:00

 

Szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej - uczestnicy proszeni są o aktywną partycypację. Podczas trwania spotkania każdy uczestnik będzie miał włączoną kamerę. 

ZAPIS NA KURS JEST ZAMKNIĘTY

Termin: 2023-03-29

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj