logo: NIL
  • Punkty: 7
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Wprowadzenie do pracy z tomografią stożkową dla stomatologów

Uczestnik kursu na zakończenie uzyskuje certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją medycznych procedur radiologicznych.

Odbycie wskazanego kursu, stanowi realizację warunku określonego w  §3 ust. 2 pkt.2 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2021r. w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1725).

Szkolenie dwudniowe:

Część I: 17 luty godz. 16:00-20:00

16:00 Podstawowe aspekty diagnostyki CBCT

16:45 Ocena ryzyka i ochrona przed promieniowaniem w obrazowaniu CBCT i uzasadnienie badania

15 min przerwa

17:00 Radio-anatomia w obrazach CBCT i podstawowe zasady rekonstrukcji

18:30  Rola CBCT w endodoncji

19:00 Rola CBCT w pedodoncji

19:30 Rola CBCT w ortodoncji

19:30 podsumowanie 

Część II: 18 luty 2023 r. godz. 9.00-12:00

9:00 Rola CBCT w ortodoncji

9:30 Rola CBCT w obrazowaniu stawu skroniowo-żuchwowego

10:00 Rola CBCT w periodontologii

10:30 Rola CBCT w planowaniu leczenia implantologicznego 3D

11:00 Przypadkowe znaleziska

11:30 Podsumowanie

Rejestracja dotyczy dwóch dni szkolenia.  Tylko udział w dwóch dniach szkolenia gwarantuje otrzymanie certyfikatu. 

Wykładowca: dr hab. Marta Dyszkiewicz-Konwińska

Szkolenie on-line

Szkolenie dwudniowe

Część I:    17.02.2023 r. godz. 16:00-20:00

Część II:   18.02.2023 r. godz. 9-12.00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 11

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2023-02-17

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj