logo: NIL
  • Punkty: 3
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Jak mogę się bronić przed nieuzasadnionymi żądaniami odszkodowawczymi pacjentów

Prowadzący:

adw. Karol Kolankiewicz - specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych i odszkodowawczych oraz w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych; od 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor publikacji dla samorządu lekarskiego i czasopism medycznych.

Celem szkolenia jest przedstawienie w formie praktycznych wskazówek uprawnień i obowiązków jakie ma lekarz w związku z roszczeniami o odszkodowania czy zadośćuczynienie w sprawach cywilnych, w tym odpowiedź na wezwanie do zapłaty; wykorzystanie polisy OC i współpraca z zakładem ubezpieczeń; rola pełnomocnika; zawarcie ugody pozasądowej; postępowanie przed mediatorem; ważne terminy w procesie; odpowiedź na pozew; wnioski dowodowe w sprawie przed sądem; zastrzeżenia do opinii biegłego; przebieg rozprawy; odwołanie od wyroku sądu I instancji.

Szczegóły dotyczące programu wkrótce. 

Prowadzący: adw. Karol Kolankiewicz, 

Szkolenie on-line

15.02.2023

godz. 16:00-19:00

Tylko rezerwacje

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2023-02-15

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj