logo: NIL
 • Punkty: 4
 • Wydarzenie jednorazowe
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • wykład

Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na badania oraz projekty badawczo-rozwojowe, w tym międzynarodowe

Prowadzący:
dr Eliza Szadkowska - Prezes Zarządu Fundacji Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, Członkini Instytutu Fundacji Thorax – Think Tank oraz Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości, dr nauk prawnych, wykładowca akademicki, trenerka i animatorka. Specjalizuje się w międzynarodowej i europejskiej ochronie prawnej oraz partycypacji społecznej w tworzeniu polityk publicznych i projektów rozwojowych. Posiada 15 letnie w zarządzaniu międzynarodowymi i krajowymi programami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i społecznymi.
Program:

Cele - Nabycie przez uczestników wiedzy w zakresie aktualnych programów i źródeł finansowania badań medycznych i projektów badawczo-rozwojowych w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie opracowywania projektów badawczo-rozwojowych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym w dziedzinie badań medycznych.

Omawiane zagadnienia:

 1. Istota projektów oraz miejsce i rola projektów badawczo-rozwojowych, przykłady projektów krajowych i międzynarodowych w sferze ochrony i promocji zdrowia,
 2. Cykl życia projektów badawczo-rozwojowych i procesy zarządzania projektami w sferze ochrony i promocji zdrowia
 3. partnerstwo krajowe i międzynarodowe w projekcie badawczo-rozwojowym - listy intencyjne, umowy, porozumienia partnerskie,
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi zaangażowanymi w realizację projektu,
 5. Zapewnienie jakości projektu,
 6. Zarządzanie komunikacją i promocją wewnętrzną i zewnętrzną w projekcie - plany komunikacji i promocji
 7. Faza inicjalizacji projektu badawczo - rozwojowego w sferze ochrony i promocji zdrowia:
  a) określenie wykonalności projektu (SMART CEL),
  b) definiowanie zakresu i celów projektu,
  c) przygotowanie diagnozy projektu,
  d) określenie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych do realizacji projektu,
  e) określenie rezultatów projektu - produkty, usługi, efekty niepoliczalne/wskaźniki mierzenia i monitorowania rezultatów w projekcie badawczo - rozwojowym,
  f)  planowanie harmonogramu projektu,
  g) planowanie budżetu projektu i zarządzanie kosztami realizacji projektu.

 

Prowadzący: dr Eliza Szadkowska 

Szkolenie on-line

28.03.2023

godz. 16:00-20:00

ZAPIS NA KURS JEST ZAMKNIĘTY

Termin: 2023-03-28

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj