logo: NIL
 • Punkty: 2
 • Edycja cyklu
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • wykład

Morfologia krwi obwodowej – przydatność wyniku wieloparametrowego w rutynowej diagnostyce

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej zaprasza na pierwsze szkolenie z cyklu trzech zaplanowanych spotkań. 

Wstęp do cyklu poprowadzi dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka Prof. SUM, Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych odgrywają istotną rolę w postępowaniu z pacjentem, dostarczając niezbędnych danych do postawienia rozpoznania, zastosowania odpowiedniej terapii czy jej monitorowania.  Generowanie dokładnych i terminowych wyników badań, stanowi więc istotny element procesu diagnostyczno-terapeutycznego, którego niepowodzenie, zgodnie z danymi Improving Diagnosis in Health Care, dotyczy nadal zbyt dużej liczby pacjentów. Stąd, istnieje konieczność ścisłej współpracy pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi, a lekarzami w klinicznym procesie diagnozowania i leczenia chorych.

Program ramowy szkolenia:

 • nowe parametry w rutynowym badaniu morfologii krwi obwodowej
 • kiedy należy zlecić rozmaz krwi obwodowej – rekomendacje ISLH
 • różnice pomiędzy rozmazem automatycznym, a manualnym
 • przydatność w diagnostyce stanów zapalnych
 • przydatność w diagnostyce chorób rozrostowych
 • diagnostyka różnicowa przy wykorzystaniu parametrów morfologii krwi obwodowej

Wykładowca: dr n. med. Ewa Czernik, diagnosta laboratoryjny, członek PTDL

Partnerem szkolenia jest MedTech Polska. Pozostałe dwa tematy z cyklu zostaną zrealizowane w kolejnych miesiącach. 

Wykładowca: dr n. med. Ewa Czernik, diagnosta laboratoryjny, członek PTDL

szkolenie on-line 

30.03.2023

godz. 17:00-19:00

ZAPIS NA KURS JEST ZAMKNIĘTY

Termin: 2023-03-30

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj