logo: NIL
 • Punkty: 0
 • Wydarzenie jednorazowe
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • wykład

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Kurs przeznaczony jest tylko dla:

 • osób, które regularnie opłacają składki członkowskie na izby lekarskie
 • osób, które szkolenie z ORP będą robiły po raz pierwszy w życiu, nie posiadają do tej pory certyfikatu
 • osób, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.  Prawo atomowe (czyli 23 września 2019 r.) posiadały nieważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, bowiem zgodnie z komunikatem GIS - osoby, które w dniu wejścia w życie w/w nowelizacji ustawy tj. 23 września 2019 r. posiadały ważny certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (ORP), spełniły obowiązek podnoszenia kwalifikacji w tym zakresie do dnia 22 września 2024 r.

Link do komunikatu GIS -> https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-dotyczacy-stalego-podnoszenia-kwalifikacji-z-zakresu-ochrony-radiologicznej-pacjenta-przez-osoby-wykonujace-badania-diagnostyczne-zabiegi-lub-leczenie-z-zastosowaniem-promieniowania-jonizujacego-a-takze-osoby-nadzorujace-ich-wykonywanie

Szkolenie organizowane jest przez firmę Pozytron, która posiada akredytację NIL do organizacji tego typu szkoleń.

Koszt szkolenia pokrywa dla Państwa Naczelna Izba Lekarska. Uczestnik szkolenia pokrywa koszt egzaminu, płacąc kwotę 140 zł bezpośrednio do firmy Pozytron.

Ograniczona liczba miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs organizowany przez Ośrodek Kształcenia jest finansowany ze składek Członków Samorządu i dlatego bezpłatny udział  może być dostępny tylko dla osób opłacających składki członkowskie. W związku z tym prosimy o przysłanie e-mailem potwierdzenia wpłaty składki na swoją Izbę za ostatni miesiąc: szkolenia@nil.org.pl

Tylko osoby zatwierdzone przez NIL będą mogły wziąć udział w szkoleniu bez ponoszenia kosztów szkolenia. Lista uczestników zostanie przekazana do firmy Pozytron. Następnie każdy uczestnik będzie musiał sam zarejestrować się na szkolenie poprzez stronę www i opłacić koszt egzaminu.

Szkolenie z egzaminem jest w formie on-line i trwa trzy godziny.

Szkolenie on-line 

12.02.2023 r. 

godz. 16:00-19:00

Tylko rezerwacje

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2023-02-12

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj