• Punkty: 3
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Obrona i zastępowanie lekarza przed sądami powszechnymi

Wykładowcy:

adwokat Karol Kafka - komplementariusz spółki, Wspólnik Zarządzający. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa medycznego, farmaceutycznego oraz prawa karnego.

radca prawny Piotr Nikończuk - komplementariusz Spółki, Wspólnik Zarządzający. Specjalizuje się również w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych na etapie przedprocesowym jak i obronie interesów Klientów przed Sądem Pracy. Przygotowuje i prowadzi wszelkiego rodzaju szkolenia i prelekcje obejmujące kwestie związane z szeroko rozumianym prawem ochrony zdrowia.

Cel szkolenia: Inny kod semantyczny języka prawniczego i medycznego wywołuje niebezpieczeństwo błędnego jego odczytania co skutkować może podejmowaniem niekorzystnych z puktu widzenia lekarza rozwiązań prawnych. 

Program szkolenia:

1.           Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwa i wykroczenia, przyczyny ich popełniania

2.           Zasady postępowania karnego – wykorzystanie do efektywnej obrony w postepowaniu

3.           Rodzaje dowodów, przeprowadzanie dowodów z uwzględnieniem realizacji prawa obwinionego lub oskarżonego lekarza do obrony, zagadnienie wymiaru kary, etapy postępowania karnego, rodzaje kar i zasady ich wykonania, skutki orzeczeń

Wykładowcy: adw. Karol Kafka, r.pr.  Piotr Nikończuk

szkolenie on-line 

06.12.2023

godz. 17:00-20:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 386

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2023-12-06

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj