• Punkty: 2
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Najczęściej występujące mononeuropatie kończyny górnej – obraz kliniczny, rola badań neurofizjologicznych. Najczęściej występujące mononeuropatie kończyny dolnej – obraz kliniczny, rola badań neurofizjologicznych

Wykładowca:

  • dr hab. Marta Banach - Prezes Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, kierownik Pracowni Neurofizjologii Klinicznej UJ CM.
  • Prof. dr hab. Kazimierz Tomczykiewicz - Specjalista neurolog. Od marca 2017 profesor nadzwyczajny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Od września 2017 do marca 2019 profesor nadzwyczajny Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej (Katedra Nauk o Zdrowiu). Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji w Polsce i za granicą.

Celem szkolenia jest przypomnienie objawów klinicznych ogniskowych uszkodzeń nerwów, zapobieganiu ich występowania oraz leczeniu.

Program:

Słuchacze zostaną zapoznani z anatomią nerwów kończyn górnych oraz dolnych, przebiegiem nerwów, zakresem unerwienia. Następnie zostaną przedstawione objawy kliniczne ogniskowego uszkodzenia nerwów, metody diagnostyczne. Kolejno sposoby leczenia oraz rokowanie.

Omawiane zagadnienia będą realizowane na podstawie pokazu slajdów. 

 

Partnerem szkolenia jest Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej. 

Wykładowca: dr hab. Marta Banach, Prof. dr hab. Kazimierz Tomczykiewicz

Szkolenie on-line

27.11.2023

godz. 16:00-18:00

ZAPIS NA KURS JEST ZAMKNIĘTY

Termin: 2023-11-27

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj