logo: NIL
 • Punkty: 13
 • Wydarzenie jednorazowe
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • warsztaty

Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego. Astma

Wykładowca - Prof. dr hab. med. BARBARA ROGALA, prof. zw. SUM – ALERGOLOG

Prof. dr hab. med. Barbara Rogala jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas swojego rozwoju zawodowego zdobyła specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, alergologii i immunologii klinicznej, odbywając też staże :

 • National Heart and Lung Institute, London- training course in allergology (1994, 1999)
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Wrocław (2005)
 • Respiratory Medicine and Research Center on Asthma and COPD University of Ferrara, training clinical
 • Research activities, program Erasmus (2014)

W swoim bogatym życiorysie była przewodniczącą Oddziału Śląskiego PTA, konsultantem wojewódzkim, jak również krajowym w dziedzinie alergologii, sekretarzem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, a później objęła stanowisko prezydenta we wcześniej wspomnianym Zarządzie, kierownikiem Wojewódzkiej Poradni Alergologicznej, przewodniczącą Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich i co najważniejsze jest obecnie kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

„Diagnostyka i leczenie zaostrzeń astmy”

Astma i zaostrzenia astmy u dorosłych – definicje, diagnostyka i leczenie według aktualnych wytycznych.Dlaczego dochodzi do zaostrzeń astmy u dorosłych?Czynniki ryzyka zaostrzenia astmy u dorosłych.Jak rozpoznawać zagrożenie zaostrzeniem astmy?

Spirometria - prawidłowe wykonywanie spirometrii i zasady interpretacji wyników w praktyce lekarza POZ.

Wykorzystywania spirometrii w rozpoznawaniu astmy.

Techniki inhalacji w chorobach obturacyjnych i zasady stosowania leczenia inhalacyjnego.

Spirometria - warsztaty praktyczne (wykonanie i interpretacja)

Zasady wykonywania spirometrii w praktyce, najczęstsze błędy w wykonywaniu spirometrii.

Ćwiczenie wykonywania spirometrii - wykonywanie prób rozkurczowych - interpretacja wyników.

Interpretacja wyników badań diagnostycznych ważnych dla rozpoznania zaostrzenia astmy u dorosłych, w szczególności badania radiologicznego klatki piersiowej, badania czynnościowego układu oddechowego, badań biochemicznych, gazometrycznych, bakteriologicznych itp).

Najczęstsze błędy chorych i lekarzy prowadzące do wystąpienia zaostrzenia astmy.

Profilaktyka w zaostrzeniach astmy u dorosłych.

Dlaczego współczesna edukacja jest tak mało skuteczna w zapobieganiu zaostrzeniom astmy?

Zalecenia (program) dla chorego w zakresie samodzielnego monitorowania astmy oraz rozpoznawania i leczenia zaostrzeń astmy.

 

Prowadzący: prof. Barabara Rogala - specjalista alergolog

Czas trwania 16.00-20.30

 

"Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego. Astma" jest I częścią całego kursu - zawiera zagadnienia medyczne, które będą omawiane podczas szkolenia on-line w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzia GoToMeeting (każdy Uczestnik otrzyma wcześniej szczegółową instrukcję i link do szkolenia). Będą Państwo mieli kontakt z wykładowcą, z możliwością zadawania pytań a także pracy warsztatowej (4,5 h).

Kolejne części to:

II część kursu – również w formie on-line (j.w.) będzie zawierała moduł kompetencji miękkich (tj. komunikację) – także z możliwością zadania pytań wykładowcy oraz pracy warsztatowej (3 h).

III część kursu – odbywa się na platformie e-learningowej, gdzie każdy Uczestnik dostaje dostęp (własny profil). Na platformie będą zgromadzone materiały edukacyjne, wytyczne oraz filmiki edukacyjne. Tu również znajduje się ostatni element kursu – test wiedzy – a po jego zaliczeniu automatycznie zostanie wygenerowany certyfikat ukończenia kursu (osobny certyfikat dla każdego modułu szkoleniowego).

Powyższe części kursu stanowią integralną jego część, natomiast każdą z nich mogą Państwo zrobić w dogodnym dla siebie czasie (z terminów zaproponowanych na stronie projektu).

Po jego zakończeniu otrzymają Państwo certyfikat z 20 punktami edukacyjnymi (13 pkt edukacyjnych za moduł z depresji i 7 pkt za moduł z komunikacji)!

 

Więcej informacji znajduje sie na stronie:

https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresu-postepowania-diagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru

 

Aby dokończyć rejestrację należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i odesłać jak najszybciej ich skany na adres mailowy wytyczne@hipokrates.org

Następnie w wolnej chwili należy przesłać oryginały tych dokumentów do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej.

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik Nr 1 Formularz Zgłoszenia Na Szkolenie On-Line

Załącznik Nr 2 Deklaracja Uczestnictwa W Projekcie

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Uczestnika Projektu Zgoda Na Przetwarzanie Danych Osobowych

Załącznik Nr 4 Dane Uczestników Projektu

Załącznik Nr 5 Zaświadczenie O Zatrudnieniu

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 22

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2020-09-03

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj