• Punkty: 4
 • Wydarzenie jednorazowe
 • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
 • e-learning
 • Bezpłatny
 • wykład

Funkcje i umiejętności menedżerskie w zarządzaniu podmiotem leczniczym

Wykładowca: dr Joanna Jończyk - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, magister prawa. Związana z Katedrą Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Inżynierii Zarządzania na Politechnice Białostockiej. Prowadzi działalność naukową i dydaktyczną dotyczącą m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, zachowań organizacyjnych, zarządzania zmianą i kryzysem.

Cel szkolenia jest poszerzenie wiedzy i zwiększenie umiejętności związanych z pełnieniem funkcji menedżerskich.

Program: 

 1. Ewolucja modeli zarządzania: nowe podejście do współczesnego zarządzania (podstawowe modele, funkcje i kompetencje menedżerskie).
 2. Struktura konkurujących wartości w organizacji (kryteria efektywności, złożoność poznawcza  a skuteczność menedżerów).
 3. Model racjonalnego celu: funkcje i umiejętności kierującego i realizatora; Model procesu wewnętrznego: funkcje i umiejętności monitorującego i koordynatora.
 4. Model stosunków międzyludzkich: funkcje moderatora i mentora; Model otwartych systemów: funkcje innowatora i pośrednika.

Wykładowca: dr Joanna Jończyk

szkolenie on-line 

8.12.2023

godz. 16:00-20:00

LICZBA WOLNYCH MIEJSC NA SZKOLENIU: 380

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2023-12-08

 • wyślij znajomemu

 • Zapisz stronę
 • Wydrukuj