• Punkty: 2
  • Wydarzenie jednorazowe
  • Dla lekarzy i lekarzy dentystów
  • e-learning
  • Bezpłatny
  • wykład

Leczenie bólu u dzieci

Wykładowcy:

  • Dr Anna Szumowska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie rozpoczęła pracę w klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii IPCZD, gdzie rozwinęła Zespół Leczenia Bólu opiekujący się dziećmi hospitalizowanymi w IPCZD, a w 2019 założyła tamże Poradnię Leczenia Bólu dla dzieci.

Szkolenie ma na celu przedstawienie schematów postępowania w bólu ostrym, ze szczególnym uwzględnieniem bólu pooperacyjnego; omówienie  założeń organizacyjnych zespołów leczenia bólu; opisanie charakteru pacjentów zgłaszających się do poradni leczenia bólu dla dzieci.

Szkolenie dotyczy pacjentów pediatrycznych.

Program:

1. Podstawowe zasady leczenia i oceny bólu u dzieci.

2. Analgezja multimodalna i podstawowe leki stosowane w leczeniu bólu u dzieci

3. Dziecko z bólem ostrym w gabinecie POZ

4. Bol przewlekły u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem bolu brzucha, głowy i bolu mięśniowo szkieletowego

 

Szkolenie realizowane będzie w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Badania Bólu. 

Wykładowcy: Dr Anna Szumowska

szkolenie on-line 

22.04.2024

godz. 18:00-20:00

 

Kontakt do organizatora: szkolenia@nil.org.pl

Tylko rezerwacje

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA TO SZKOLENIE MUSISZ BYĆ ZALOGOWANY

Termin: 2024-04-22

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj