logo: NIL

Informujemy, że w odpowiedzi na pismo skierowane przez prof. Andrzeja Matyję, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do dr. Romana Topora-Mądrego, Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z prośbą o włączenie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej do prac nad wyceną procedur medycznych z zakresu rehabilitacji, Prezes AOTMiT poinformował m.in, że: 

 

AOTMiT w ramach dotychczasowych prac prowadzonych w zakresie oceny i taryfikacji świadczeń rehabilitacyjnych, współpracował z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w Polsce, którzy aktywnie konsultowali i uczestniczyli w wypracowaniu rozwiązań w zakresie rehabilitacji leczniczej. W przypadku wznowienia przez Agencję procesu taryfikacji świadczeń rehabilitacyjnych, do zespołu eksperckiego zostaną zaproszeni przedstawiciele organizacji zaangażowanych i zainteresowanych zmianą w tym zakresie, w tym również przedstawiciele NRL

Prezes AOTMiT

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj