logo: NIL

Prezes NRL skierował do Ministra Zdrowia pismo z wnioskiem o interpretację znowelizowanego Rozporządzeniem z 15 kwietnia przepisu §2 Rozporządzenia z 14 marca 2020r , zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej [dz.u.2020.437].

Zmiana dotyczy ograniczenia możliwości złożenia NFZ miesięcznej faktury w wysokości 1/12 kontraktu rocznego, niezależnie od ilości wykonanych świadczeń.

Według niedawno znowelizowanego przepisu, uprawnienie to nie przysługiwałoby placówkom , które „zaprzestały udzielania świadczeń”. Przepis w tej postaci jest niejasny zarówno pod względem użytej terminologii, jak i charakteru samego „zaprzestania” (trwałe, incydentalne). 

Z powodów wskazanych w piśmie, dokładne wyjaśnienia MZ są w tym wypadku nieodzowne.

pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

Dodane: 2020-04-26, przez: AdmStom

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj