logo: NIL

Andrzej Jacyna złożył w dniu dzisiejszym dymisję z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. O swojej decyzji poinformował członków Rady NFZ. 

Zgodnie z art. 102 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Prezesa Funduszu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

Dodane: 2019-07-17, przez: Administrator

  • wyślij znajomemu

  • Zapisz stronę
  • Wydrukuj