1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Lekarzu! Złożyłeś wniosek? Dostałeś odmowę CEM? Zobacz, jak się odwołać od tej decyzji

W dniu 19 sierpnia 2016 roku dla wszystkich Lekarzy i Lekarzy Dentystów, opublikowaliśmy wzór wniosku o udostępnienie pytań egzaminacyjnych w trybie dostępu do informacji publicznej.

Po otrzymaniu sygnałów od lekarzy i lekarzy dentystów, którzy wysłali wniosek i otrzymali decyzję odmowną Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, poniżej w załącznikach publikujemy wzory odwołań od tej decyzji.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2016-09-08 15:26:37