1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

SKOK w Wołominie. Opinia prawna w sprawie wezwań do zapłaty

W nawiązaniu do sprawy otrzymywanych przez lekarzy wezwań do zapłaty kierowanych przez syndyka masy upadłościowej SKOK w Wołominie w upadłości likwidacyjnej przekazujemy informację, że sporządzona na zlecenie Naczelnej Izby Lekarskiej opinia prawna wskazuje, że żądanie syndyka jest niezasadne. Pełną treść opinii prawnej zamieszczamy poniżej.
Dodatkowo, w odpowiedzi na zapytanie Naczelnej Izby Lekarskiej, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej wskazała, że pod sygn. akt PO II Ds. 56.2017 nadzorowane jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez syndyka masy upadłości SKOK Wołomin poprzez wydanie decyzji zobowiązującej członków Kasy do pokrycia strat SKOK w Wołominie. Prokuratura zaznaczyła, że w ramach tego postępowania karnego nie dokonano jeszcze oceny karnoprawnej działania syndyka masy upadłości.
Biorąc pod uwagę, że zasadność kierowania wezwań do zapłaty przez syndyka w opisanej sytuacji zakwestionowano również w Komentarzu do prawa upadłościowego pod red. A.J. Witosza, wyd. 2017 r. (strona 1051-1052, uwagi do art. 441a) zaleca się, aby lekarze podejmowali decyzje w przedmiocie odpowiedzi na pisma syndyka po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami.

MK/ZRP/NIL

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2018-06-14 08:59:18