1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Uwaga Lekarze i Lekarze Dentyści! Zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej już obowiązują!

W dniu 5 sierpnia br. weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w istotny sposób ogranicza zakres tajemnicy lekarskiej. Samorząd lekarski, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia i Sąd Najwyższy negatywnie opiniowały projekt tej ustawy.

20 maja 2016 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, a 14 lipca 2016 r. Prezes NRL wystosował pisma do Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, występując w obronie tajemnicy lekarskiej.

14 lipca 2016 r. Prezes NRL wystosował w tej sprawie pismo do delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2016-08-02 12:56:09