1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego

Zespół Radców Prawnych informuje, że 25 stycznia 2017 r. opublikowane zostało w Monitorze Polskim Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego. Wydane na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty obwieszczenie określa w załączniku wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osobę, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dokumentami takimi są:

1) świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;

2) świadectwo złożenia:

a) Lekarskiego Egzaminu Państwowego,

b) Lekarskiego Egzaminu Końcowego,

c) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,

d) Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

– uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.

Opublikował: Anna Pogorzelska

Data opublikowania: 2017-01-25 15:50:29