1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zmiany dot. tajemnicy lekarskiej

Zespół Radców Prawnych informuje, że w dniu 5 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która w istotny sposób ogranicza zakres tajemnicy lekarskiej. Samorząd lekarski, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia i Sąd Najwyższy negatywnie opiniowały projekt tej ustawy.

Tekst uchwalonej ustawy dostępny tutaj.

Opublikował: Krzysztof Kwasiborski

Data opublikowania: 2016-08-03 08:26:58