Komisje bioetyczne a badania naukowe ludzkiego materiału biologicznego

Szanowni Państwo,

W dniu 7 czerwca 2019 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się kolejna edycja Konferencji Komisji Bioetycznych pt. "Komisje bioetyczne a badania naukowe ludzkiego materiału biologicznego – aspekty etyczne, prawne i praktyczne".

Spotkanie skierowane było głównie do lekarzy i lekarzy dentystów zainteresowanych problematyką badań naukowych dotyczących komórek macierzystych oraz innego materiału biologicznego, w szczególności do członków komisji bioetycznych.

Konferencja miała charakter szkoleniowy, a jej celem było przekazanie informacji nt. standardów, jakie winny być zachowane w trakcie pobierania, przechowywania i wykorzystywania ludzkiego materiału biologicznego wykorzystywanego do badań naukowych oraz kryteriów dokonania prawidłowej i rzetelnej oceny projektów badań klinicznych rozpatrywanych przez komisje bioetyczne. Odbyła się również dyskusja z udziałem ekspertów, w wyniku której omówiono dotychczasową i przyszłą praktykę działania komisji. Po raz pierwszy omawiano zagadnienia badań naukowych prowadzonych z wykorzystaniem komórek macierzystych. Uzgodniono, że należy jak najszybciej opracować w gronie ekspertów  standardy określające zasady opiniowania badań naukowych prowadzonych na komórkach macierzystych. Dobre Praktyki dotyczące biobankowania oraz badań naukowych innego ludzkiego materiału biologicznego członkowie komisji bioetycznych mogą określać w oparciu o Deklarację Helsińską oraz Deklarację z Tajpej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, których polskie wersje językowe znajdują się na stronie Ośrodka. W załącznikach znajdziecie Państwo program konferencji oraz prezentacje przedstawione przez prelegentów. Osoby, które chciałyby zapoznać się z wystąpieniami prelegentów oraz dyskusją zapraszamy do obejrzenia zapisu Konferencji – link: Konferencja bioetyczna w NIL - YouTube

Dr hab. n. med. Marek Czarkowski
Przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej