Raport z Belmont

Wśród różnych zbiorów zasad etycznych dotyczących realizacji badań biomedycznych prowadzonych z udziałem ludzi niezwykle istotne miejsce zajmuje opracowany przez powołaną w USA Narodową Komisję Ochrony Osób Uczestniczących w Badaniach Biomedycznych i Behawioralnych Raport z Belmont. Raport został opublikowany w 1979 r. Jakkolwiek jest to dokument obowiązujący jedynie na terenie USA to jednak z uwagi na jego przełomowe znaczenie dla określenia norm bezpieczeństwa uczestników badań biomedycznych i behawioralnych uznawany jest powszechnie za kluczowy dokument określający zasady realizacji badań naukowych na ludziach. Powinni się z nim zapoznać wszyscy członkowie polskich komisji bioetycznych, lekarze realizujący badania naukowe na ludziach a także wszystkie inne osoby zaangażowane w realizację naukowych badań biomedycznych.

Ośrodek Bioetyki NRL skorzystał z pomocy Towarzystwa Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, które udostępniło nam doskonały przekład Raportu przygotowany przez Pana Profesora Włodzimierza Galewicza. Pierwotnie tekst ten ukazał się w publikacji: Badania z udziałem ludzi. Antologia bioetyki. Tom 3   

Marek Czarkowski
Przewodniczący Ośrodka Bioetyki
Naczelnej Rady Lekarskiej

 

logo universitas