Posiedzenie Konwentu Prezesów ORL

Posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich