Szkolenie ODZ NIL - Przygotowywanie i realizacja inicjatyw badawczo-rozwojowych, w tym udział w projektach partnerskich krajowych  i międzynarodowych w sferze ochrony i promocji zdrowia

Prowadzący: Eliza Szadkowska

szkolenie warsztatowe

Czas trwania 09:00-16:00

Wszystkie miejsca na to szkolenie są już zajęte.