WMA w sprawie wspomaganego przez lekarza samobójstwa