"Cztery lata po uchwaleniu nowych europejskich przepisów o opiniowaniu badań klinicznych produktów leczniczych"

Szanowni Państwo,

W dniu 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się kolejna edycja Konferencji Komisji Bioetycznych  - pt. "Cztery lata po uchwaleniu nowych europejskich przepisów o opiniowaniu badań klinicznych produktów leczniczych". Przedmiotem konferencji było podsumowanie prac zmierzających do opracowania polskich przepisów dotyczących opiniowania projektów badań klinicznych produktów leczniczych oraz omówienie roli i zadań działających obecnie komisji bioetycznych w momencie rozpoczęcia stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 536/2014.  Spotkanie skierowane było głównie do lekarzy i lekarzy dentystów zainteresowanych problematyką badań klinicznych, przede wszystkim do członków komisji bioetycznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Stowarzyszenia na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce. 
W załącznikach znajdziecie Państwo program konferencji oraz prezentacje przedstawione przez prelegentów.

Dr hab. n. med. Marek Czarkowski

Przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej