PATOFIZJOLOGIA, KLINIKA, DIAGNOSTYKA I LECZENIE WCZESNYCH I PÓŹNYCH POWIKŁAŃ PO COVID-19

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń klinicznych na temat powikłań COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem nowych problemów zdrowotnych, takich jak wczesne powikłania autoimmunologiczne,powikłania zatorowo-zakrzepowe oraz odległe powikłania określane jako zespół long-covid.

Program szkolenia:

Patofizjologia i klinika COVID-19

Omówienie aktualnej wiedzy na temat mechanizmu i przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wczesne powikłania pocovidowe

Przegląd wiedzy dotyczącej wczesnych skutków zakażenia COVID-19, prezentacja przypadków PIMS, MIS-A

Późne powikłania pocovidowe

Omówienie aktualnej wiedzy i najczęstszych prezentacji klinicznych zespołu long-covid, prezentacja przypadków, omówienie diagnostyki i proponowanej terapii

Dyskusja, pytania, odpowiedzi

Odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników

Wykładowca: Dr med. Paweł Grzesiowski

Doktor nauk medycznych, pediatra, ekspert w dziedzinie immunologii, profilaktyki i terapii zakażeń. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

Pracuje jako konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji.

Jest założycielem i pełni funkcję dyrektora Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, Przewodniczącym Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Doświadczenie zawodowe zdobył jako asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie, jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.

Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor lub współautor 270 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody „Wielkiego Edukatora” Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia oraz nagrody Sukces Roku Menadżera Zdrowia oraz honorowego tytułu „Przyjaciel Mediów”.