Autorytet lidera w medycynie

Cele szkolenia:

Zapoznanie uczestników z istotą zjawiska autorytetu szefa w zespole.

Przekazanie wiedzy na temat wywierania wpływu szefa na członków zespołu.

Nauczenie praktycznych metod zarządzania w różnych sytuacjach.

 

Zagadnienia szkoleniowe:

  1. Zjawisko autorytetu – różnice pomiędzy wpływem a wrażeniem.
  2. Istota wywierania wpływu na zespół i jego członków przez szefa.
  3. Praktyka oddziaływania na ludzi i procesy – co i jak robić w tym zakresie?
  4. Rozpoznawania i diagnozowanie sytuacji, w których działanie lidera jest niezbędne oraz dobór odpowiednich metod postępowania w każdej z tych sytuacji.
  5. Radzenie sobie z manipulacjami i innymi niekorzystnymi sytuacjami w zespole.

 

Metody szkolenia:

Interaktywny wykład stacjonarny. Dyskusja moderowana. Praca w grupach. Pokazy filmów (scenki) z omówieniem. Prezentacja z omówieniem. Sesja pytań i odpowiedzi podsumowująca poszczególne zagadnienia.