Prawo pracy w przedsiębiorstwach leczniczych

Prawo pracy w przedsiębiorstwach leczniczych – zapoznanie słuchaczy z kompendium polskiego prawa pracy w aspekcie najbardziej interesującym lekarzy – kwestie odpowiedzialności pracowniczej a cywilnoprawnej, mobbingu, samozatrudnienia. Wzmianka o postępowaniu przed sądem pracy.