Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.10.2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców

Lp.

Temat

Czas

1

Omówienie struktury rozporządzenia oraz podstawowych definicji, rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w projektowaniu rachunku kosztów u świadczeniodawców

0,5 godz.

2

Standard rachunku kosztów w podmiotach leczniczych – czym jest, jakie są korzyści z jego stosowania

0,5 godz.

3

Ośrodek powstawanie kosztów (OPK) – podstawowy obiekt kalkulacji w działalności leczniczej według Rozporządzenia MZ

0,5 godz.

4

Zasady przypisywania kodów charakteryzujących funkcje i specjalność komórki organizacyjnej do rodzajów działalności

0,5 godz.

5

Zastosowanie w praktyce standardowych rozdzielników kosztów z Rozporządzenia MZ

0,5 godz.

6

Kalkulacja kosztu wytworzenia OPK

  • ewidencja kosztów bezpośrednich OPK,
  • alokacja kosztów pośrednich działalności pomocniczej,
  • alokacja pozostałych kosztów pośrednich.

0,5 godz.

7

Standardowe klucze podziałowe służące rozliczaniu kosztów działalności pomocniczej oraz podstawowej według rozporządzenia MZ i ich zastosowanie w praktyce

0,5 godz.

8

Kalkulacja kosztów procedur medycznych według Rozporządzenia MZ

  • metodyka wyliczania kosztu godziny pracy personelu wykonującego procedurę
  • zasady ustalania kosztów bezpośrednich procedur medycznych
  • zasady ustalania kosztów pośrednich procedur medycznych

0,5 godz.