Tajemnica lekarska

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień dotyczących obowiązku tajemnicy lekarskiej.

Szczegółowy program:

Omawiane zagadnienie

Cel

Źródła prawa

Wskazanie obowiązujących przepisów prawnych regulujących problematykę tajemnicy lekarskiej.

Przedmiotowy i podmiotowy zakres tajemnicy lekarskiej

Kto i w jakim zakresie jest zobowiązany do dochowania tajemnicy lekarskiej.

Tajemnica lekarska a śmierć pacjenta

Okoliczność śmierci pacjenta wobec konieczności zachowania określonych informacji w poufności

Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej

ogólne i szczególne przypadki kiedy osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy lekarskiej zostaje z tego obowiązku zwolniona.