Deklaracja WMA z Tokio – Wytyczne dotyczące tortur i innego okrutnego,

Deklaracja WMA z Tokio – Wytyczne dla lekarzy dotyczące tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania w związku z zatrzymaniem i uwięzieniem

Kodeks Etyki Lekarskiej zabrania lekarzom asystować w torturowaniu lub innym poniżającym traktowaniu człowieka. Lekarze nie mogą też wykorzystywać swej wiedzy i umiejętności dla ułatwienia stosowania jakichkolwiek form okrutnego postępowania. Deklaracja Światowego Stowarzyszenia Lekarzy z Tokio także dotyczy tej tematyki. Omawia te zagadnienia w sposób bardziej szczegółowy i stanowi doskonałe uzupełnienie artykułu 74 Kodeksu Etyki Lekarskiej. 

Ośrodek Bioetyki NRL udostępnia Państwu polskie tłumaczenie najnowszej wersji Deklaracji Światowego Stowarzyszenia Lekarzy - Wytyczne dla lekarzy dotyczące tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz karania w związku z zatrzymaniem i uwięzieniem - z roku 2016.  

Marek Czarkowski 

Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL