Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia – 255 opisanych przypadków

Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych prowadzi System Monitorowania Agresji w Ochronie Zdrowia (MAWOZ), który umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszanie przypadków agresji w miejscach pracy. Wpisu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej. Od 2010 roku zamieszczonych zostało łącznie 255 zgłoszeń przypadków agresji.

W załączeniu – informacja o zgłoszeniach agresji w MAWOZ.