Uchwała nr 1328/05/P-IV

W dniu 25 listopada 2005 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło uchwałę NR 1328-05-P-IV w sprawie możliwości wykorzystania systemu klasyfikacji świadczeń medycznych Current Procedural Terminology (CPT) w wersji 4 wraz ze skalą ich względnej wartości Resource Based Relative Value Scale (RBRVS) w polskim systemie ochrony zdrowia, w części finansowanej ze środków publicznych. Załącznik do uchwały w postaci opracowania "Propozycja wykorzystania Current Procedural Terminology (CPT) w systemie ochrony zdrowia w Polsce" dostępny jest w zakładce "Publikacje dotyczące CPT"