Wizyta robocza w USA w dniach 16.10.2005 r - 26.10.2005 r.

Wizyta robocza w U.S.A. W dniach 16.10.2005 r. -26.10.2005 r. przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia udali się, na zaproszenie American Medical Association, do Stanów Zjednoczonych celem zapoznania się z funkcjonowaniem systemu kodowania procedur medycznych CPT.

Naczelną Radę Lekarską reprezentowali:
Prezes Konstanty Radziwiłł
Koordynator projektu CPT-PL doc. Romuald Krajewski
dr n. med. Małgorzata Symonides
dr n. med. Adam Kozierkiewicz
mgr Wojciech Idaszak - pracownik Zespołu Radców Prawnych NIL

Ze strony Ministerstwa Zdrowia udział wziął były Minister Pan Leszek Sikorski, obecnie Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentował Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Pan Artur Fałek.

Program wizyty obejmował spotkania z przedstawicielami Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, członkami Komisji Kongresu ds. finansów publicznych. Przedmiotem prowadzonych rozmów była rola systemu kodów CPT w opiece zdrowotnej w U.S.A. oraz współpraca instytucji rządowych z American Medical Association w zakresie rozwijania systemu CPT.
Następnie członkowie delegacji mieli okazję uczestnictwa w charakterze obserwatorów w posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego CPT, na którym rozpatrywano zgłoszone propozycje zmian kodów CPT. Obserwacja pracy Komitetu Redakcyjnego najlepiej obrazuje efektywność i stricte merytoryczny sposób wprowadzania nowych i usuwania niewykonywanych procedur z księgi kodów CPT.
Ostatnia część wizyty miała charakter bardziej roboczy i obejmowała spotkania z pracownikami biura American Medical Association, w trakcie których omawiane były zagadnienia związane z działaniem zaplecza technicznego całego systemu kodowania i oceny względnej wartości procedur medycznych.

Wizyta dała okazję do poznania szczegółów funkcjonowania systemu kodów procedur medycznych CPT w praktyce oraz poznania specyfiki funkcjonowania tego systemu w opiece zdrowotnej Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na temat wizyty już wkrótce w Gazecie Lekarskiej.