Sprawozdanie z konferencji w dniach 10 i 11.01.2005 r.

Podczas wizyty przedstawicieli American Medical Association zorganizowane zostały dwie konferencje, z których pierwsza, w dniu 10.01.2005, była spotkaniem z osobami reprezentującymi administrację w ochronie zdrowia.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Zdrowia Pan Paweł Sztwiertnia, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych Pan Michał Kamiński i Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej NFZ Pan Zbigniew Teter, pierwszy Prezes samorządu lekarskiego Prof. Tadeusz Chruściel, Dyrektor Krajowego Instytutu Ubezpieczeń Prof. Romuald Holly, Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu Prof. Henryk Skarżyński, Kierownik Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Prof. Stanisław Radowicki oraz przedstawiciele samorządu lekarskiego. Przedstawiciele AMA - Robert Musacchio odpowiedzialny za CPT w AMA, Michael Beebe - Dyrektor d/s Informacji i Wydawnictw CPT, Marie L. Mindeman - Dyrektor Komitetu Redakcyjnego CPT przedstawili zalety opracowanego w Stanach Zjednoczonych systemu kodowania, natomiast na pytania dotyczące rozliczania i wyceny świadczeń medycznych odpowiedzi udzielał w ramach przeprowadzonej telekonferencji dr Simon Kenneth Dyrektor Medyczny Centers for Medicare & Medicaid Services i Przedstawiciel Rządu USA w Komitecie Redakcyjnym CPT. Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej omówili następnie możliwości zaadaptowania amerykańskiego systemu kodowania i wyceny procedur medycznych w Polsce w ramach projektu CPT-PL. Konferencja potwierdziła żywe zainteresowanie środowiska lekarskiego oraz przedstawicieli władz projektem CPT-PL. W toku dyskusji podkreślano dokładność listy kodów CPT, rolę standardu jaką spełniają precyzyjne definicje procedur, potrzebę stosowania listy dobrze dostosowanej do realiów praktyki, niezależność definicji procedur od finansowania.
W dniu następnym odbyła się konferencja dla szerszej grupy gości, w której udział wzięli przedstawiciele ośrodków medycznych, ośrodków naukowych samorządu lekarskiego oraz zainteresowani lekarze. Również w toku tej konferencji powszechne były głosy potwierdzające celowość wprowadzenia zmian w systemie kodowania i wyceny procedur medycznych w Polsce. Tak znaczne zainteresowanie wskazuje, że istnieje zapotrzebowanie na dobrze sprawdzony w praktyce, dopracowany system definiowania procedur i świadczeń wykonywanych przez lekarzy w polskiej opiece medycznej. CTP - co wielokrotnie podkreślano - jest takim systemem i jego adaptacja do polskich warunków jest możliwa i wskazana.
 

Program konferencji w dniu 11.01.2005 r.

 

Konferencja: Amerykański system kodowania procedur medycznych - Aktualna Terminologia Procedury
11:00 Otwarcie i wprowadzenie - dr Krzysztof Makuch
11:10 Historia Aktualnej Terminologii Procedury - AMA
11:25 Stosowanie CPT w amerykańskiej opiece zdrowotnej - AMA
11:40 Proces uaktualniania CPT oraz organizacja Komitetu Redakcyjnego - AMA
11:55 RBRVS - ocena względnej wartości procedur - AMA
12:10 Model współpracy płatnika z korporacjami zawodowymi- dr Kenneth Simon
12:25 Perspektywy zastosowania CPT w innych krajach - AMA
12:40 Projekt CPT-P - dr Romuald Krajewski
12:50 Możliwości zastosowania RBRVS i oceny kosztów w Polsce - dr Adam Kozierkiewicz
13:00 Dyskusja