Posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL: 20 stycznia, godz. 14.00, siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej.