Szkolenie COBIK NIL: Zakażenia związane z opieką zdrowotną w dyscyplinach zabiegowych – część 1 wprowadzenie do diagnostyki, profilaktyki i terapii zakażeń miejsca operowanego

Wykładowca: dr n. med. Paweł Grzesiowski - pediatra, ekspert w dziedzinie immunologii, profilaktyki i terapii zakażeń. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. epidemii. Pracuje jako konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji. Jest założycielem i pełni funkcję dyrektora Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie oraz Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, Przewodniczącym Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy i wymiana doświadczeń klinicznych na temat zakażeń związanych z zabiegowymi procedurami medycznymi, szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii, epidemiologii, diagnostyki, terapii oraz profilaktyki, w tym przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego. Przedstawienie przypadków klinicznych i przedyskutowanie scenariuszy postępowania z pacjentami przed i po zabiegu operacyjnym.

Szkolenie on-line

23.01.2023

godz. 18:00-20:00

Program szkolenia i zapisy na szkolenie: NIL - Kursy i szkolenia