Szkolenie COBIK NIL: Co powinien wiedzieć lekarz o interwencji kryzysowej?

Wykładowca: Izabela Barton-Smoczyńska - z wykształcenia psycholog, specjalizacja psychologia osobowości człowieka dorosłego. Od 2000 roku specjalizuje się w psychologii stresu – poszukiwanie strategii radzenia sobie ze stresem, konsekwencje stresu traumatycznego. Psychotraumatolog (Certyfikat z zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology).

Celem jest zapoznanie lekarzy z podstawowymi schematami interwencji kryzysowej i przekazanie podstawowych narzCelem jest zapoznanie lekarzy z podstawowymi schematami interwencji kryzysowej i przekazanie podstawowych narzędzi interwencyjnych – sposobów oceny kryzysu i zasad oceny selekcyjnej. Ważnym elementem szkolenia jest także określenie granic interwencji i możliwości włączania interwencji w pracę lekarza albo rekomendowania do pracy interwencyjnej poza gabinetem – kryteria oceny (TAS) i zasada triażu psychologicznego. Obszarem szkoleniowych jest także kwestia umiejętności komunikowania się z pacjentem – sposoby słuchania i zadawania pytań oraz pracy z przekonaniami.

Szkolenie on-line

16.02.2023

godz. 17:00-21:00

Program szkolenia i zapisy na szkolenie: NIL - Kursy i szkolenia