Pismo General Medical Council związane z wystąpieniem UK z UE

Informujemy, że Naczelna Izba Lekarska otrzymała pismo od dyrektora generalnego General Medical Council (brytyjski urząd rejestrujący lekarzy i sprawujący nadzór na wykonywaniem zawodu), pana Charliego Masseya, adresowane do organizacji lekarskich i innych instytucji regulujących wykonywanie zawodu lekarza w państwach członkowskich UE.

W piśmie pan Massey zapewnia, że pomimo aktualnej sytuacji politycznej GMC nadal jest zainteresowane ścisłą współpracą w celu promowania bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienia, aby lekarze europejscy mogli nadal wykonywać zawód w Wielkiej Brytanii.

Potwierdza, że Brexit nie będzie miał wpływu na sytuację lekarzy z UE posiadających już rejestrację w GMC – nie będą musieli ponownie występować o uprawnienia ani zmieniać swych umów o pracę. W okresie przejściowym (do końca 2020 r.) nie zmienią się warunki i zasady rejestracji w GMC dla lekarzy z UE.

GMC i brytyjska ochrona zdrowia doceniają wkład lekarzy z pozostałej części Europy.

Przez cały okres przejściowy GMC będzie nadal przekazywać informacje w ramach unijnego mechanizmu ostrzegania za pośrednictwem systemu IMI i liczy, że również będzie otrzymywać takie ostrzeżenia z państw UE.