Szkolenie COBIK NIL: Farmakoterapia geriatryczna w świetle kryteriów poprawności preskrypcji według kryteriów międzynarodowych Beers’a i STOPP/START

Prowadzący:

Prof. dr hab. med. Barbara Bień - Gerontolog, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i zdrowia publicznego, konsultant  Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; Konsultant Wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. podlaskim; Przedstawiciel Instytutu dla Zdrowej i Lepszej Starości; Wykonawca Projektu Audyt Obywatelski leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce; były Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członek European Academy for Medicine of Ageing; Global Ageing Research Network (GARN).

Szkolenie on-line

01.02.2023

godz. 17:00-20:00

Program szkolenia i zapisy na szkolenie: NIL - Kursy i szkolenia