Wizytacja w biurze OROZ we Wrocławiu

W dniu 12 lutego 2020 r. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) odbył wizytację w biurze okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej (OROZ) we Wrocławiu. Wizytacja pozwoliła na wyciągnięcie cennych wniosków i wypracowanie rekomendacji.

W ramach nadzoru NROZ jest uprawniony do przeprowadzania wizytacji w biurach OROZ.