Pismo do Eurostatu

We wpisie z 22 listopada 2019r opublikowane zostało pismo skierowane do Ministra Zdrowia z zapytaniem o podstawę podanych przez administracje rządową danych, z których wynika że w Polsce zawód lekarza dentysty wykonuje czynnie jedynie ok 12 500 osób.

W sprawie danych dotyczących liczebności obu grup zawodowych lekarzy odbyła się ostatnio konferencja w Głównym Urzędzie Statystycznym, w której wzięli również udział przedstawiciele Eurostatu.

W dniu 10 lutego 2020r. wiceprezes NRL, Andrzej Cisło skierował pismo do pani Mariany Kotzevy, Dyrektora Generalnego Eurostatu. W piśmie tym prostuje się wspomniane dane podając, że w chwili obecnej prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty posiada w Polsce 42 425 osób, spośród których większość to lekarze dentyści zarejestrowani jako wykonujący zawód.

Jak widać, dane statystyczne publikowane przez Eurostat dotyczące liczby lekarzy dentystów w Polsce odbiegają znacząco od faktycznego stanu rzeczy, nawet jeżeli dane te dotyczą lat ubiegłych, czyli 2011 i 2015 r.

Próbując zweryfikować i uwiarygodnić liczbę lekarzy dentystów czynnych zawodowo posłużyć się można pewnymi, pochodzącymi z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów- danymi lekarzy dentystów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Liczba figurujących w Rejestrze lekarzy dentystów – kobiet poniżej 60 r.ż. i mężczyzn poniżej 65 r.ż to 31 tysięcy osób. Specyfika rynku stomatologicznego, niezmiernie rzadkie w przypadku tej grupy zawodowej przypadki wykonywania innego zawodu niż wyuczony oraz powszechne zjawisko kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego każą przyjąć podawane przez NRL dane za wiarygodne.