Spotkania NROZ w dniach 20-21.02.2020

W dniach 20-21 lutego 2020 r. odbyły się spotkania z Z-cą Rzecznika Praw Pacjenta p. Grzegorzem Błażewiczem i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z dr Małgorzatą Lipowską.