Ustawa COVID-19- nowelizacja

druki sejmowe posiedzenia KZDR Sejmu

Projekt z dnia

 
2020-03-13
Pełny tytuł projektu:

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


projekt nie był procedowany w ramach prac RCL

opinia samorządu

STANOWISKO Nr 35/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy  w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przekazanym przy piśmie Pana Dariusza Salamończyka – Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 20 marca 2020 r., znak: SPS-WP-173-58/20, pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt.

Projekt ustawy realizuje jeden z bardzo ważnych postulatów środowiska lekarskiego artykułowany podczas prac legislacyjnych nad tzw. specustawą dotyczący zapewnienia praktykom lekarskim możliwości nabywania wyrobów medycznych bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznych w sytuacji, gdy Minister Zdrowia ograniczy krąg podmiotów mogących skorzystać z takiej formy zaopatrzenia w te produkty.

Dynamiczny rozwój epidemii w ostatnich dniach sprawia jednak, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy przyjętym przez Senat RP w dniu 13 marca br. są niewystarczające w zakresie wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z epidemią poprzez m.in. doprecyzowanie kwestii związanych z zapewnieniem lekarzom niezbędnych warunków pracy w ramach walki z epidemią, modyfikacją terminów egzaminów lekarskich, uznawaniem ich pod określonymi warunkami za zaliczone.