Prezes NRL: "Ministerstwo Zdrowia ogranicza pacjentom dostęp do lekarzy".