Prezes NRL: osoby pracujące z chorymi z COVID-19 powinna obejmować klauzula dobrego Samarytanina