Apelujemy o zalecenia dot. przyjmowania pacjentów w ramach planowego leczenia

W dniu 11 maja Prezydium przyjęło:

  • APEL do Ministra Zdrowia o wydanie zaleceń dotyczących przyjmowania pacjentów w ramach planowego leczenia

 

APEL Nr 23/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 11 maja 2020 r.

do Ministra Zdrowia

o wydanie zaleceń dotyczących przyjmowania pacjentów w ramach planowego leczenia

W związku z apelem Ministra Zdrowia o stopniowe przywracanie planowej działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Ministra Zdrowia o wydanie zaleceń niezbędnych dla przywrócenia przyjmowania pacjentów w ramach planowej opieki medycznej i badań profilaktycznych.

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, każdy pacjent przyjmowany do planowej procedury leczniczej powinien mieć nie wcześniej niż 24 godziny przed planową hospitalizacją pobrany i oceniony wymaz jamy nosowej lub gardła w kierunku SARS-CoV-2 (badanie metodą RT-PCR), ponieważ tylko takie badanie minimalizuje prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem. Taki też standard postępowania przyjmuje na własne ryzyko finansowe ogromna większość szpitali wznawiających działalność planową. Prezydium domaga się, aby koszty wykonania badań na obecność wirusa przed skorzystaniem z planowego leczenia były sfinansowane przez publicznego płatnika.

Dlatego mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się do Ministra zdrowia o pilne wydanie zaleceń dotyczących postępowania przy planowych hospitalizacjach i wykonywaniu planowych procedur w ramach lecznictwa ambulatoryjnego oraz badaniach profilaktycznych.