Żegnamy prof. Mariana Filara

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. n. pr. Mariana Filara,

wybitnego znawcy prawa karnego i polityki karnej,

posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (2007–2011),

wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu (1997–2001),

autora m.in. publikacji „Lekarskie prawo karne” oraz „Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej”.

 

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie oraz Przyjaciołom

składają

Andrzej Matyja

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Członkowie NRL

 

Jolanta Orłowska-Heitzman

Przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Członkowie NKR

 

Grzegorz Wrona

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wraz z Zastępcami

 

Jacek Miarka

Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego wraz z Zespołem Sędziów