Doktor Hubert Czerniak pozbawiony prawa wykonywania zawodu