Standardy obsługi pacjenta - rola kadry kierowniczej we wdrażaniu i utrzymaniu standardów obsługi pacjenta w placówce

Cel webinaru:

Rozwój kompetencji w zakresie wdrażania, utrzymywania i egzekwowania standardów obsługi pacjenta w placówce.

Zakres merytoryczny spotkania obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną dotyczącą szeroko rozumianych standardów obsługi oraz roli kadry kierowniczej w ich wdrażaniu i utrzymaniu, jak i wskazówki do praktycznego stosowania w swojej codziennej pracy.